Πυροσβεστική διάταξη για την πρόληψη & αντιμετώπιση πυρκαγιών

957

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2016 Πυροσβεστική διάταξη που εκδόθηκε από την περιφερειακή Πυροσβεστική Δ/νση Πελοποννήσου, απαγορεύονται οι φωτιές από 1-5-2016 έως και 31-10-2016, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.