Σε λειτουργία η νέα γεώτρηση στην Αγγελώνα (θέση Κεραμωτή) Δ.Ε. Μονεμβασίας

771

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και δόθηκε στη λειτουργία η νέα γεώτρηση στην Αγγελώνα (θέση Κεραμωτή) της Δ.Ε. Μονεμβασίας, με την τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, κατασκευή νέου αγωγού 1.700 μ. και τη σύνδεσή του με τον αγωγό μεταφοράς,  καθώς και την εγκατάσταση νέας βοηθητικής δεξαμενής και αντλιοστασίου προώθησης του νερού, συνολικής δαπάνης 227.420,00 € με Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε: Ανόρυξη γεώτρησης, Προμήθεια-τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος, Εκσκαφές–επιχώσεις με άμμο και θραυστό υλικό, τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς Φ110-10atm, ηλεκτρολογική σύνδεση γεώτρησης με δεξαμενή (σωλήνας προστασίας και καλώδιο ΝΥΥ 3G2.5), τοποθέτηση δεξαμενής 5 tn και τοποθέτηση κατακόρυφης αντλίας προώθησης με πίνακα inverter.

Ο Δήμος Μονεμβασίας με συνεχή έργα, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τον νευραλγικό τομέα της ύδρευσης, ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αυξημένες ανάγκες των δημοτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου.