ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΧΙΟΥ

328

Η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της έθεσε ως προτεραιότητα την προώθηση όλων των διαδικασιών, προκειμένου να προχωρήσουν τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της μελέτης επέκτασης της Λιμενικής εγκατάστασης  Παλαιοκάστρου.

Ο σχεδιασμός και η μελέτη προχώρησε  αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες ως προς την φύση του έργου, αλλά και ως προς την θέση, αφού πλέον μετά από πολλές προσπάθειες,  βρίσκεται εκτός του Αρχαιολογικού χώρου Παλαιοκάστρου.

Η κατασκευή του Λιμένα εγκρίθηκε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 5η Μαΐου 2022 με το υπ. αριθ. 94 πρακτικό  η  Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μεταξύ των θεμάτων της ήταν και η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Λιμένα Παλαιοκάστρου».

Με την  αρ. πρωτ. 167136/31-10-2022 απόφαση Γενικού Διευθυντή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Ο νέος λιμένας θα καλύπτει  τις ανάγκες της ακτοπλοϊκής και εμπορικής κίνησης με σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές αποφορτίζοντας το παραλιακό μέτωπο της Νεάπολης από τις χρήσεις αυτές.

Η νέα λιμενική εγκατάσταση θα παρέχει ασφαλείς συνθήκες ελλιμενισμού,  βελτιώνοντας τις υποδομές για τις υφιστάμενες εμπορικές χρήσεις του λιμένα, ενώ παράλληλα, θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για την ευρύτερη περιοχή.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

  • Tην επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα – κυματοθραύστη, καθώς και την επέκταση των παραλιακών κρηπιδωμάτων.

Το συνολικό μήκος του προβλήτα – κυματοθραύστη θα είναι 215 m περίπου και η επιφάνεια της διαμορφούμενης χερσαίας ζώνης  του λιμένα περίπου 11,4 στρεμμάτων.

  • Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων (Αναμονής επιβατών καταστήματα Υ.Ε., Λιμενικού φυλακίου, στεγάστρου αναμονής επιβατών, info kiosk κ.α.) συνολικής επιφάνειας  400 τ.μ. περίπου.
  • Oλες τις αναγκαίες Η/Μ υποδομές.
  • Την οργάνωση των χώρων της χερσαίας ζώνης του λιμένα (δημιουργία οδικού δικτύου, θέσεων στάσης, στάθμευσης και χώρων αναμονής οχημάτων, διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, κ.α.).

Παράλληλα ο Δήμος Μονεμβασίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προωθώντας τον θαλάσσιο τουρισμό, έχει καταθέσει  μελέτη για την κατασκευή τουριστικού καταφυγίου (Μαρίνας) δυναμικότητας 103 θέσεων, όμορο της νέας λιμενικής εγκατάστασης Παλαιοκάστρου.

Καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία του νέου λιμένα είναι η οδική πρόσβαση προς το λιμάνι Παλαιόκαστρου,  με έναν ασφαλή   και σύγχρονο δρόμο η μελέτη του οποίου θα κατατεθεί από τον Δήμο Μονεμβασίας  το αμέσως προσεχές διάστημα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε το δελτίο τύπου.