Σημαντική εξοικονόμηση πόρων αλλά και ευρυζωνικότητα παντού

915

Ευρυζωνικά το σύνολο των Κοινοτικών γραφείων μας

Ευρυζωνικές υπηρεσίες διαδικτύου παρέχονται πλέον στο σύνολο των Κοινοτικών γραφείων του Δήμου Μονεμβασίας.

Ο στόχος ήταν το δημοτικό κτίριο κάθε κοινότητάς μας, να είναι σε θέση να παράσχει υπηρεσίες ευρυζωνικότητας σε κάθε σχετική ανάγκη μόνιμη ή έκτακτη μέσω αποκλειστικής αξιόπιστης σύνδεσης.

Η ύπαρξη διαδικτύου στο σύνολο των Κοινοτήτων μας, αποτελεί τη βάση για την παροχή υπηρεσιών όπως:

  • Καθιστά δυνατή την παρουσία αγροτικών ιατρών, εξασφαλίζοντας στους κατοίκους την επιτόπου συνταγογράφηση γλιτώνοντας άσκοπες μετακινήσεις.
  • Παρέχει ευρυζωνικότητα στα τοπικά δημοτικά ασύρματα δίκτυα (WiFi) δημόσιας πρόσβασης στο διαδίκτυο όπου αυτά υπάρχουν αλλά και την απαραίτητη βάση για μελλοντικές υλοποιήσεις σε οικισμούς που στερούνται.
  • Καθιστά το Κοινοτικό γραφείο σημείο ευρυζωνικότητας που μπορεί να εξυπηρετήσει ψηφιακές ανάγκες αιρετών, τοπικών Συλλόγων και κατοίκων που δεν διαθέτουν ανάλογες συνδέσεις.

Μετά τις πρόσφατες υλοποιήσεις στα κοινοτικά γραφεία Χάρακα, Φαρακλού και Μεσοχωρίου ο κύκλος έκλεισε επιτυγχάνοντας το στόχο του απόλυτου 38, αριθμός του συνόλου των Κοινοτήτων μας.

 

Οι υπηρεσίες στο ζενίθ, με ταυτόχρονη οικονομία πόρων.

Το 2011 οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις των συνενούμενων Δήμων που πέρασαν στη διαχείριση του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Μονεμβασίας, αριθμούσαν περισσότερες από 200 συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, ενεργό πακέτο κινητής αλλά και μισθώσεις ευθείας γραμμής.

Η κατάσταση απαιτούσε άμεσο εξ ορθολογισμό.

Ως στόχος τέθηκε η μείωση των πλεοναζόντων με ταυτόχρονη ενίσχυση των απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Οι ενέργειες που ακολούθησαν περιλάμβαναν:

  • εντοπισμό και συνολική καταγραφή των συνδέσεων,
  • αξιολόγηση ωφελημάτων ή μη της κάθε μίας σύνδεσης ξεχωριστά,
  • διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και περιπτώσεων επικάλυψης,
  • εφαρμογή νέων τεχνολογιών για δωρεάν τηλεπικοινωνίες μέσω του δημοτικού δικτύου

Ακολούθησε πλήθος στοχευμένων επεμβάσεων και ενεργοποίηση οικονομικότερων υπηρεσιών μέσω του δικτύου «Σύζευξις» σε όλα τα κεντρικά δημοτικά κτίρια και ΚΕΠ.

Αποτέλεσμα το τηλεπικοινωνιακό κόστος του πρώτου έτους 2011 να μειωθεί στο 65% (!) στο επόμενο 2012 και συγκεκριμένα το ποσό 74.057,85€ να καταλήξει στο 48.111,47€. Κατά το 2019 τελευταίο οικονομικό έτος (που υπάρχουν συνολικά στοιχεία), το τηλεπικοινωνιακό κόστος διαμορφώθηκε στο ποσό των 38.306,86€ μειούμενο σχεδόν στο μισό (51,73% !) σε σχέση με 2011.

Σήμερα (εκτός των υποδομών «Σύζευξις») ο Δήμος Μονεμβασίας υποστηρίζει τηλεπικοινωνιακά το σύνολο των υπηρεσιών του σε Δημαρχείο, Ενότητες, Κοινότητες, καθώς και τα γραφεία ΔΟΥ-ΓΕΦ και ΙΚΑ-ΕΦΚΑ, με το ¼ των αρχικών συνδέσεων. 57 σήμερα έναντι 200+ του 2011.

Με τις πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις, η οικονομία  που έχει προκύψει από την αρχή της προσπάθειας έως το 2019 έχει υπερβεί κατά πολύ το ποσό των Διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€)!

Η δικτύωση του Δημαρχείου με οπτική ίνα, η αναβάθμιση ταχύτητας «Σύζευξις» σε αριθμό υπηρεσιών μας, η ενεργοποίηση ευρυζωνικών συνδέσεων στο σύνολο των Κοινοτήτων, ανέδειξε το σημαντικό χαρακτηριστικό της δράσης: Επήλθε εξοικονόμηση πόρων, παράλληλα όμως συνδυάστηκε με αναβάθμιση των υποδομών.

Οι νέες τεχνολογίες αλλά και η υλοποίηση του «Σύζευξις2» που αναμένεται, θα αλλάξουν το τοπίο στις υπηρεσιακές τηλεπικοινωνίες. Ο Δήμος Μονεμβασίας είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί περαιτέρω τα νέα χαρακτηριστικά που θα προκύψουν.