Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, γνωστοποιεί ότι η προγραμματισμένη για τις 31 Ιουλίου συναυλία του Βασίλη Λέκκα, μεταφέρεται δύο ημέρες νωρίτερα και θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή.

Η αλλαγή στην ημερομηνία έγινε λόγω έκτακτου κωλύματος του καλλιτέχνη. Όσο αφορά τη συναυλία πέρα από την αλλαγή της ημερομηνίας πραγματοποίησής της, θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο κάστρο Αγίας Παρασκευής στη Νεάπολη και την ίδια ώρα με είσοδο ελεύθερη για όλους.