Συμμετοχή στη διαβούλευση για τη χωροθέτηση τεσσάρων νέων αιολικών σταθμών στη χερσόνησο του Μαλέα

533

Ο Δήμος Μονεμβασίας στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού και των Δημοτών, κάνει γνωστό ότι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, έχει διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, ο φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:

«Εγκατάσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 57,30MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτών» της εταιρείας «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Α.Ε.» στις παρακάτω   θέσεις της  Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

i) «ΚΟΚΚΙΝΟΥ» – εγκατάσταση 8 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 140μ περίπου,

ii) «ΚΡΑΝΙ» εγκατάσταση 2 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 140μ περίπου,

iii) «ΚΡΙΘΙΝΑ» εγκατάσταση 3 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 100μ περίπου &

iv) «ΒΑΡΔΙΑ» εγκατάσταση 2 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 140μ περίπου.

Είναι αναγκαίο κάθε πολίτης – δημότης να καταθέσει τις απόψεις του και έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει από 08.06.2021 έως 13.07.2021, μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (eprm.ypen.gr) με τους κωδικούς του taxisnet.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Μονεμβασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη Χερσόνησο του Μαλέα με τις υπ’ αριθ. 253/2019 & υπ’ αριθ. 39/2021 αποφάσεις του Δ.Σ. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαβούλευση έως την 27η Ιουλίου 2021.

Μολάοι 23.06.2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου,

την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου,

τον χάρτη με επισήμανση των τεσσάρων προς διαβούλευση αιολικών σταθμών

τον χάρτη με το σύνολο των αιολικών σταθμών στο Δήμο Μονεμβασίας και

τον χάρτη με τους αιολικούς σταθμούς από το Κάστρο μέχρι το ακρωτήριο Μαλέας.