Συμμετοχή στη διαβούλευση για τη χωροθέτηση Α/Γ στις θέσεις «ΚΟΥΝΟΣ» ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΔΕ ΒΟΙΩΝ , «ΡΑΧΕΣ-ΧΟΥΝΑΡΙΑ» ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & «ΚΑΨΟΛΑΚΚΟΥΣΕΣ» ΔΕ ΒΟΙΩΝ.

640

Ο Δήμος Μονεμβασίας στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού και των Δημοτών, κάνει γνωστό ότι από το Τμήμα Β’  της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), έχει διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΝΟΣ», ΤΩΝ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΒΟΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 105,6 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΕΣ – ΧΟΥΝΑΡΙΑ» ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 28,8 MW ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΨΟΛΑΚΚΟΥΣΕΣ», ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, ΙΣΧΥΟΣ 24 MW, KAI ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ ΧΩΡΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’ με δ.τ. «HE&D Renewables S.A.»» στις παρακάτω   θέσεις της  Δ.Ε. Βοιών & Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

  1. i) «ΚΟΥΝΟΣ» – εγκατάσταση 22 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 150μ περίπου,
  2. ii) «ΡΑΧΕΣ-ΧΟΥΝΑΡΙΑ» εγκατάσταση 6 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 150μ περίπου,

iii) «ΚΑΨΟΛΑΚΟΥΣΕΣ» εγκατάσταση 5 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 150 μ περίπου

Είναι αναγκαίο κάθε πολίτης – δημότης ή φορέας να καταθέσει τις απόψεις του  και έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει από 04.10.2021 έως 22.11.2021 προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας, και από 04.10.2021 έως 06.12.2021 συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση  μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (eprm.ypen.gr) με τους κωδικούς του taxisnet.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Μονεμβασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη Χερσόνησο του Μαλέα (Από Κάστρο Μονεμβασίας έως Ακρωτήριο Μαλέα), που περιλαμβάνονται και οι παραπάνω περιοχές,  με τις υπ’ αριθ. 253/2019 & υπ’ αριθ. 39/2021 αποφάσεις του Δ.Σ. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαβούλευση έως την 06 Δεκεμβρίου 2021.

Μολάοι 5.11.2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου,

την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου,

τον χάρτη με επισήμανση των τριών προς διαβούλευση αιολικών σταθμών

τον χάρτη με το σύνολο των αιολικών σταθμών στο Δήμο Μονεμβασίας και

τον χάρτη με τους αιολικούς σταθμούς από το Κάστρο μέχρι το ακρωτήριο Μαλέας.