Συμμετοχή στη διαβούλευση για τη χωροθέτηση Α/Γ στις θέσεις «ΒΡΥΣΑΚΙΑ-ΚΡΑΝΙ» & «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ» ΔΕ ΒΟΙΩΝ.

366

Ο Δήμος Μονεμβασίας στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού και των Δημοτών, κάνει γνωστό ότι από το Τμήμα Β’  της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), έχει διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, ο φάκελος της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΥΣΑΚΙΑ-ΚΡΑΝΙ» & «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ» ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 79,80 MW, KAI ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Π.Ε.Τ. : 2111672818), ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΤΗΣ 10ης ΟΜΑΔΑΣ με α/α: 01 σύμφωνα με την Υ.Α. 1958 / 2012 (ΦΕΚ 21Β΄)  της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΡΥΣΑΚΙΑ ΑΕ» στις παρακάτω   θέσεις της  Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

  1. i) «ΒΡΥΣΑΚΙΑ -ΚΡΑΝΙ» – εγκατάσταση 11 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 145μ περίπου,
  2. ii) «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ» εγκατάσταση 8 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 145μ περίπου.

Είναι αναγκαίο κάθε πολίτης – δημότης ή φορέας να καταθέσει τις απόψεις του  και έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει έως 28.03.2022 προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας, και έως 28.03.2022 συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση  μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (eprm.ypen.gr) με τους κωδικούς του taxisnet.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Μονεμβασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη Χερσόνησο του Μαλέα (Από Κάστρο Μονεμβασίας έως Ακρωτήριο Μαλέα), που περιλαμβάνονται και οι παραπάνω περιοχές,  με τις υπ’ αριθ. 253/2019 & υπ’ αριθ. 39/2021 αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαβούλευση έως την 28η  Μαρτίου 2022.

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου,

την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου,

τον χάρτη με επισήμανση των δύο προς διαβούλευση αιολικών σταθμών

τον χάρτη με το σύνολο των αιολικών σταθμών στο Δήμο Μονεμβασίας και

τον χάρτη με τους αιολικούς σταθμούς από το Κάστρο μέχρι το ακρωτήριο Μαλέας.