Συμμετοχή στη διαβούλευση για τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών

314

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Α/Γ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «BAΡΔΙΑ», «ΒΡΥΣΑΚΙΑ», «ΚΡΙΘΙΝΑ», «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ», «ΧΟΥΝΑΡΕΣ» ΔΕ ΒΟΙΩΝ,  «ΡΑΧΗ-ΜΠΕΤΣΗ» ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ, & «ΧΑΒΑΛΑΣ» ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ .

Ο Δήμος Μονεμβασίας στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού και των Δημοτών, κάνει γνωστό ότι από το Τμήμα Β’  της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), έχει διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, ο φάκελος της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, με Φορέα υλοποίησης τις εταιρείες «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΛΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ», «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΛΟΣ Ο.Ε.» & «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» και με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΤΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Π.Η.Ε.), ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 128,6 MW, ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ‘ΒΑΡΔΙΑ’, ‘ΒΡΥΣΑΚΙΑ’, ‘ΚΡΙΘΙΝΑ’, ‘ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ’, ‘ΡΑΧΗ ΜΠΕΤΣΗ’, ‘ΧΑΒΑΛΑΣ’ ΚΑΙ ‘ΧΟΥΝΑΡΕΣ’ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΑΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΑΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», (ΠΕΤ:2303918110).  

i) ΘΕΣΗ : «ΒΑΡΔΙΑ» ΔΕ ΒΟΙΩΝ 17,1MW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 19 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (0,90ΜW κάθε Α/Γ) ΜΕ  ΥΨΟΣ ΠΛΗΜΝΗΣ: 50μ &   ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΡΟΜΕΑ: 44μ

ii) ΘΕΣΗ: «ΒΡΥΣΑΚΙΑ» ΔΕ ΒΟΙΩΝ 13,60ΜW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (3,40MW κάθε Α/Γ) ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΛΗΜΝΗΣ: 74,50μ  & ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΡΟΜΕΑ: 108μ

iii)  ΘΕΣΗ: «ΚΡΙΘΙΝΑ» ΔΕ ΒΟΙΩΝ 13,60ΜW   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  (3,40MW κάθε Α/Γ) ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΛΗΜΝΗΣ: 74,50μ &  ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΡΟΜΕΑ: 108μ

iv) ΘΕΣΗ: «ΛΥΚΟΓΚΡΕΜΟΣ» ΔΕ ΒΟΙΩΝ 16,20ΜW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 18 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  (0,90MW κάθε Α/Γ)  ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΛΗΜΝΗΣ: 50μ  & ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΡΟΜΕΑ: 44μ

v) ΘΕΣΗ: «ΡΑΧΗ ΜΠΕΤΣΗ» ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ 16MW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  (2MW κάθε Α/Γ) ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΛΗΜΝΗΣ: 78μ & ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΡΟΜΕΑ: 82μ

vi) ΘΕΣΗ: «XΑΒΑΛΑΣ» ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ 46MW  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 23 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ   (2MW κάθε Α/Γ) ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΛΗΜΝΗΣ: 78μ & ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΡΟΜΕΑ: 82μ

vii) ΘΕΣΗ: «ΧΟΥΝΑΡΕΣ» ΔΕ ΒΟΙΩΝ 6,30MW ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7  ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ   (0,90MW κάθε Α/Γ) ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΛΗΜΝΗΣ: 50μ  & ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΔΡΟΜΕΑ: 44μ

Είναι αναγκαίο κάθε πολίτης – δημότης ή φορέας να καταθέσει τις απόψεις του  και έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει έως 23.05.2023 προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Λακωνίας, και έως 23.05.2023 συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση  μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (eprm.ypen.gr) με τους κωδικούς του taxisnet.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Μονεμβασίας έχει εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη Χερσόνησο του Μαλέα, που περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω περιοχές,  με τις υπ’ αριθ. 253/2019 & υπ’ αριθ. 39/2021 αποφάσεις του Δ.Σ.. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη διαβούλευση έως την 23η  Μαϊου 2023.