Συμμετοχή στη διαβούλευση για τη χωροθέτηση Α/Γ στη χερσόνησο του Μαλέα

890

Ο Δήμος Μονεμβασίας στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού και των Δημοτών, κάνει γνωστό ότι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, έχουν διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση, οι φάκελοι μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) των έργων:

  1. «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 15,3 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ Α.Ε.» στη θέση «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ» των Δ.Ε. Βοιών και Μονεμβασιάς του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου – εγκατάσταση 17 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 77 μ.-
  2. «Εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.» στη θέση «ΚΡΙΘΙΝΑ» των Δ.Ε. Βοιών και Μονεμβασιάς του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου – εγκατάσταση 14 τεμαχίων ανεμογεννητριών ύψους 77 μ.-

Είναι αναγκαίο κάθε πολίτης – δημότης  να καταθέσει τις απόψεις του και έχει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσει από 23.04.2021 έως 01.06.2021,  μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (eprm.ypen.gr) με τους κωδικούς του taxisnet.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος  Μονεμβασίας έχει εκφράσει  την αντίθεσή του σε  οποιαδήποτε χωροθέτηση ανεμογεννητριών στη Χερσόνησο του Μαλέα με την αριθ.   253/2019 απόφαση του Δ.Σ., κάτι που θα επαναλάβει  με νέα απόφαση κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να το πραγματοποιήσει έως 15.06.2021.

Μολάοι 21.05.2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε την ανακοίνωση,

τον χάρτη με το σύνολο των αιολικών σταθμών στο Δήμο Μονεμβασίας και

τον χάρτη με τους αιολικούς σταθμούς από το Κάστρο μέχρι το ακρωτήριο Μαλέας.