Συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων περιόδου 2016-2017

786

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι για την αμπελουργική περίοδο 2016-2017 θα εφαρμοστεί συμπληρωματικό πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων, το οποίο σύμφωνα με την αριθ. 3714/110476/04-9-2014 Υ.Α. καλύπτει τα ακόλουθα μέτρα:

  1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση
  2. Φύτευση αμπελώνων βάσει δικαιώματος φύτευσης από το Εθνικό Απόθεμα ή δικαιωμάτων αναφύτευσης που αποκτήθηκαν έως 31/12/2015
  3. Επανεμβολιασμό (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)
  4. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων (υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και 30-11-2016 στη Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ