Συνεδρίαση Β΄θμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας

280

Σας καλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλίου 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 30 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 π.μ. έως 13:00 π.μ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλείσθε να ενημερώσετε στις 30 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00π.μ. έως 13:00 π.μ. για τη συμμετοχή σας ή μη στη δια περιφοράς συνεδρίαση, καθώς και τη σύμφωνη ή μη γνώμη σας επί των θεμάτων:

1. Περί δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη της 10ης/12/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο , σχετικά με την υπόθεση με ΑΒΜ Β18/90 που πρόκειται να εκδικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης, κατά του Π.Κ.

2. Περί έκτακτης επιχορήγησης του ΕΠΑΛ Μολάων με το ποσό των 2.000€ για την τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσης.
Οι απαντήσεις σας να σταλούν ηλεκτρονικά στο maganaris@monemvasia.gr

Αρχείο πρόσκλησης