Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

615

Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ο: Διάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
προμήθειες του Λιμενικού Ταμείου.
ΘΕΜΑ 2ο: Περί καθορισμού είδους και χρωματισμού κυβόλιθου επίστρωσης
στο έργο {Βελτίωση-Επισκευή χερσαίων χώρων Λιμένα Νεάπολης
Δ.Ε. Βοιών}.
ΘΕΜΑ 3ο: Αίτημα αναδόχου εργολάβου για παράταση εργασιών του
έργου {Βελτίωση-Επισκευή χερσαίων χώρων λιμένα Νεάπολης
Δ.Ε. Βοιών}.

Αρχείο πρόσκλησης