Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

559

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασιάς, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. Διάθεση πίστωσης-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες του Λιμενικού Ταμείου.
  2. Διάθεση πιστώσεων.
  3. Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου {Συντήρηση λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου}.
  4. Απλή παραχώρηση χρήσης χώρου στην εξομοιούμενη ζώνη Λ.Ε. Παλαιοκάστρου για την προσωρινή απόθεση φυσικών ογκόλιθων.

Αρχείο πρόσκλησης