Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

482

Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός τιμής ανά τετρ. μέτρο χρήσης χώρου καθώς και ζωνών Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης και εξομοιούμενων χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου, για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 2ο: Περί βεβαίωσης οφειλών από χρήσεις χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Νεάπολης έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός επιτροπών:

  • Ορισμός εκπροσώπου του  Δ. Λ.Τ.Μ.  για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων του Λ/Χ Νεάπολης για το έτος 2017, σύμφωνα με την Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438Β/20-10-2001).
  • Ορισμός μέλους για την σύσταση Επιτροπής του Λ/Χ Νεάπολης για θαλάσσια μέσα αναψυχής.
  • Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τον καθορισμό των παραλιών ως πολυσύχναστες ή μη.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα καταστηματαρχών για παραχώρηση απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων & ομπρελών, 2017-2019.

Αρχείο πρόσκλησης