Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

499

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, με ένα (1) θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Λήψη απόφασης για Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μονεμβασίας για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης