Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

600

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ο : Συμπληρωματική απόφαση για την έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αίτησης για παραχώρηση χώρου με εκτέλεση έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης  (κατασκευή λυόμενης σκιάδας με μορφή πέργολας) στον ΔΡΙΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ».

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αίτησης για παραχώρηση χώρου με εκτέλεση έργου  Εντός Εξομοιούμενης Ζώνης Αλιευτ. Καταφυγίου Αυλοσπήλου  (κατασκευή λυόμενης σκιάδας με μορφή πέργολας) στην ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ».

Αρχείο πρόσκλησης