Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

477

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Διάθεση πιστώσεων για εργασίες και προμήθειες.
ΘΕΜΑ 2ο : Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 για ανάγκες του Λιμενικού
Ταμείου.

Αρχείο πρόσκλησης