Συνεδρίαση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης μέσω τηλεδιάσκεψης

167

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:00 καλούνται τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με  το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 και  το άρθρο 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’)  σε τακτική συνεδρίαση με  τηλεδιάσκεψη για τα παρακάτω θέματα:

  1. «Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2022».
  2. «Περί κατανομής χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (δαπάνες θέρμανσης συμπληρωματική κατανομή).»
  3. «Περί κατανομής χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
  4. «Περί  συγκρότησης Επιτροπής κυλικείου στο  1ο ΕΠΑΛ Μολάων».

Αρχείο Πρόσκλησης