Συνεδρίαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

215

Την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 συνεδριάζει η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 και αφορά τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον:  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή

Αρχείο πρόσκλησης