Συνεδρίαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

60

Τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 και ώρα 2:00 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρισης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω τεσσάρων (4) θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο : Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού-διμηνιτών .

ΘΕΜΑ 2ο : Συμμετοχή δομών ΚΔΑΠ Μολάων και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε δράση για την νέα περίοδο 2023-2024 παράταση /ανανέωση ή μη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου .

ΘΕΜΑ 3ο : Επιστροφή χρήσης αυτοκινήτων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Μονεμβασίας , κατόπιν και της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων των εργαζομένων του προγράμματος με την επιχείρηση, σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Δαπανών εν όψει λήξης του ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Αρχείο πρόσκλησης