Συνεδρίαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

59

Τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023 και ώρα 2:00 μ.μ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρισης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω  θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού.

Αρχείο πρόσκλησης