Συνεδρίαση Δ.Σ. της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος”

145

Την  Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος” με το κάτωθι μοναδικό θέμα:

«Κατανομή χρηματοδότησης  για την κάλυψη λειτουργικών  δαπανών των σχολείων ( Γ΄κατανομή 2022)».

Αρχείο Πρόσκλησης