Συνεδρίαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

176

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13.00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη

Η συνεδρίαση αφορά τα ακόλουθα με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση Ισολογισμού- Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2022.
  2. Αίτημα καταστηματάρχη για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.
  3. Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2023 για την αποδοχή ένταξης του έργου {Ανακατασκευή μικρού προβλήτα και ραμπών εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νεάπολης} προϋπ/σμού 113.792,63€ και δημιουργία νέας πίστωσης για τη συνέχιση φύλαξης στη Λιμενική Εγκατάσταση Μονεμβασίας.

Αρχείο πρόσκλησης