Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής “Γιάννης Ρίτσος” μέσω τηλεδιάσκεψης

195

Την Τρίτη 14 Ιουνίου και ώρα 13:00, συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος”, μέσω τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω δύο (2) θεμάτων:

  1. Κατανομή χρηματοδότησης στις Σχολικές Μονάδες (Β’ 2022)
  2. Κατανομή χρηματοδότησης για θέρμανση στις Σχολικές Μονάδες

Δείτε την Πρόσκληση