Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος” μέσω τηλεδιάσκεψης

160

Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00, συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης “Γιάννης Ρίτσος”, μέσω τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

  1. «Περί  απευθείας ανάθεσης έργου « Συντήρηση [ελαιοχρωματισμός] Γενικού Λυκείου Μολάων»

Αρχείο Πρόσκλησης