Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

306

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί τοποθέτησης καθαρίστριας στο Παράρτημα Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας στον Αγ. Ιωάννη ».
  2. «Προτάσεις σχετικά το πρόγραμμα «κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
  3. «Προτάσεις σχετικά με το πρόγραμμα «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Αρχείο πρόσκλησης