Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

316

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1.«Περί συγκρότησης  Δ.Σ  σε  σώμα».

2.«Περί ορισμού οικονομικού Διαχειριστή Σχολικής Επιτροπής και αναπληρωτή του»

  1. «Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των σχολικών μονάδων-χορήγηση ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρηση μετρητών»

Αρχείο πρόσκλησης