Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

590

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με πέντε (5) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.«Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2017».

2.«Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018».

3.«Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».

4.«Εξουσιοδότηση Διευθυντών για κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των σχολικών μονάδων-χορήγηση ηλεκτρονικών κωδικών και διατήρηση μετρητών».

5. «Περί παραχώρησης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης