Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

234

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. «Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018».
  2. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 , με τίτλο “Δράση εξοπλισμού των δημοτικών σχολείων ενταγμένων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” και φορέα χρηματοδότησης το  ΥΠΠΕΘ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
  3. «Περί παραχώρησης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Ρειχέας».
  4. «Περί έγκρισης  ή μη  δωρεάς  για την δημιουργία κατασκευών  στο  Παράρτημα Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας στον Αγ. Ιωάννη.

Αρχείο πρόσκλησης