Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

587

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
  2. «Περί  αναθέσεων  για επισκευές-συντηρήσεις Σχολείων του Δήμου».
  3. «Περί αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού της ALPHA BANK προς το Ειδικό Σχολείο».
  4. «Περί παραχώρησης σχολικού χώρου»

Αρχείο πρόσκλησης