Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

532

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί  επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ».
  2. «Περί παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης».

Αρχείο πρόσκλησης