Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

388

Την Παρασκευή21 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με το εξής ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ στην ημερήσια διάταξη:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: «Περί παραχώρησης του αύλειου χώρου του κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Φοινικίου»

Αρχείο πρόσκλησης