Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

512

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου».
  2. «Περί  παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων θεατρικού Παιχνιδιού».
  3. «Περί  παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου  για πραγματοποίηση  των κατηχητικών μαθημάτων  νεανικών συνάξεων της ενορίας»

Αρχείο πρόσκλησης