Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

294

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί παραχώρησης χώρου του Δημοτικού σχολείο Ασωπού ».
  2. «Περί παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσσίου».
  3. «Περί παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ελίκας».
  4. «Περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση κυλικείου».

Αρχείο πρόσκλησης