Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

267

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. «Περί παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ρειχέας».
2. «Περί κατακύρωσης πρακτικού σχετικά την εκμίσθωση του Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Μολάων ».

Αρχείο πρόσκλησης