Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

299

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Περί ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα Δημοτικά σχολεία Νεάπολης και Παπαδιανίκων τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

2. «Περί παραχώρησης χώρων του Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης στο 6ο Σύστημα ναυτοπροσκόπων Ρίου».

Αρχείο πρόσκλησης