Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

640

Την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Μονεμβασίας με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

  1. «Περί κατανομής  χρηματοδότησης στα σχολεία ».
  2. «Περί αποδοχής δωρεάς χρηματικού ποσού από την ALFA BANK  για το Ειδικό Σχολείο».
  3. «Περί έγκρισης συμμετοχής των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασίας στην δωρεάν διανομή αποσυρόμενων προϊόντων».

Αρχείο πρόσκλησης