Συνεδρίαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής

276

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. «Περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2016».
2. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με εκτέλεση εργασιών επισκευής πέτρινης μάνδρας στο Δ.Σ Ασωπού –Φοινικίου».
3. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με εκτέλεση εργασιών επιχρίσματος στο Δ.Σ Μονεμβασίας».
4. Περί λήψης απόφασης σχετικά με παραχώρηση αίθουσας στο 2ο 2θεσιο Νηπιαγωγείο Νεάπολης».

Αρχείο πρόσκλησης