Συνεδρίαση της Α’θμιας σχολικής επιτροπής

335

Την  Παρασκευή  6  Ιουλίου  2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί παραχώρησης προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ιωάννου για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης».
  2. «Περί παραχώρησης προαύλιου χώρου, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις αίθουσες  του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Ρειχέας για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων».
  3. «Περί παραχώρησης του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Βελλιών για πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης».

Αρχείο πρόσκλησης