Συνεδρίαση της Α’θμιας σχολικής επιτροπής

318

Την  Παρασκευή  12  Οκτωβρίου  2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί τοποθέτησης καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αγγελώνας».

Αρχείο πρόσκλησης