Συνεδρίαση της Α’θμιας σχολικής επιτροπής

144

Την  Τρίτη  5  Φεβρουαρίου  2019 και ώρα 11:30 π.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  δύο (2) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί ανοίγματος λογαριασμού  στην Τράπεζα της Ελλάδος  για την υλοποίηση του προγράμματος «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΕ».
  2. «Περί ενημέρωσης  των μελών για την δραστηριότητα της Σχολικής Επιτροπής».

Αρχείο πρόσκλησης