Συνεδρίαση της Α’θμιας σχολικής επιτροπής

255

Την  Τρίτη  24  Σεπτεμβρίου  2019 και ώρα 10:00 π.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Α’θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί τοποθέτησης καθαρίστριας στο Ειδικό Σχολείο Μολάων».
  2. «Περί αποδοχής δωρεάς χρηματικού ποσού στο Ειδικό Σχολείο Μολάων».
  3. «Περί αποδοχής δωρεάς εξοπλισμού  στο Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας».

Αρχείο πρόσκλησης