Συνεδρίαση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μονεμβασίας

567

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ το Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω έξι (6) θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Περί τοποθέτησης καθαριστριών στα σχολεία του Δήμου».
  2. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίου ».
  3. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ρειχέας».
  4. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας και παράρτημα Αγίου Ιωάννου».
  5. «Περί λήψης απόφασης σχετικά με την κάλυψη θέσης καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αγγελώνας».
  6. «Περί καταστροφής υλικού στο Δημοτικό Σχολείο Συκέας-Μεταμόρφωσης και ορισμός Επιτροπής».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ

Αρχείο πρόσκλησης