Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

262

Την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Ενέργειες της Σχολικής Επιτροπής ενόψει του πιθανού ανοίγματος Δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων του Δήμου»

Αρχείο πρόσκλησης