Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

361

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Ενημέρωση και συζήτηση  σχετικά με τις δράσεις της Σχολικής Επιτροπής  ενόψει της  νέα σχολικής χρονιάς»

Αρχείο πρόσκλησης