Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής

67

Τη Δευτέρα 19 φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12:00 μ. συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί παραχωρήσεων σχολικών κτιρίων που δεν λειτουργούν ».

Αρχείο πρόσκλησης