Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

53

Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το το άρθ. 67 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 με ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Αρχείο πρόσκλησης