Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

245

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με τέσσερα (4) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.«Περί επιχορήγησης του Δήμου Μονεμβασίας στην Σχολική Επιτροπή Α/βαθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών».
2.«Περί παραχώρησης χώρου στο Δ.Σ Νεάπολης».
3.«Περί καταστροφής υλικού στο Δημοτικό Σχολείο Συκέας- Μεταμόρφωσης και ορισμός Επιτροπής».
4.»Περί καταστροφής υλικού στο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης και ορισμός Επιτροπής».

Αρχείο πρόσκλησης