Συνεδρίαση της Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής (επανάληψη στο ορθό)

203

Την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 1:30 μ.μ. συνεδριάζει η Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Ορισμός οικονομικά υπεύθυνων των Σχολικών Μονάδων.
  2. Κατανομή τακτικής χρηματοδότησης (Δ’ 2019).

Αρχείο πρόσκλησης (επανάληψη στο ορθό)